PIKTOGRAMY
Obiekty wyposażamy zgodnie z nową normą
PN-EN ISO 7010:2012
PIKTOGRAMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
(zgodnie z nową normą PN-ISO 7010:2012F)
"Gaśnica" - Podręczny sprzęt gaśniczy
"Hydrant wewnętrzny"
"Zestaw sprzętu przeciwpożarowego"
"Alarm pożarowy" (np. ROP)
"Drabina pożarowa"
"Telefon alarmowania pożarowego"
PIKTOGRAMY EWAKUACYJNE
(zgodnie z normą PN-ISO 7010:2012E)
"Wyjście ewakuacyjne lewostronne"
"Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego"
"Miejsce zbiórki po ewakuacji"
"Przesunąć w prawo aby otworzyć"
"Okno ewakuacyjne z drabiną"
"Okno ratunkowe"
"Kierunek do wyjścia (znak złożony)"
"Kierunek do wyjścia (znak złożony)"
NASZE REALIZACJE:
Gaśnice, hydranty, pomiary
Konserwacja, naprawa, gaśnic, hydrantów
napełnianie, legalizacja, gaśnic, hydrantów
Konserwacja, naprawa, gaśnic, hydrantów
Konserwacja, legalizacja, gaśnic, hydrantów
Konserwacja, legalizacja, gaśnic, hydrantów
Konserwacja, legalizacja, gaśnic, hydrantów
Konserwacja, legalizacja, gaśnic, hydrantów
Legalizacja i konserwacja hydrantów
Konserwacja, legalizacja, gaśnic, hydrantów
Gaśnice, hydranty, pomiary
Konserwacja, legalizacja, gaśnic, hydrantów
Gaśnice, hydranty, pomiary
GAS-CZOP S.C.
Siemianowice Śląskie,
ul. Śniadeckiego 5
kom. 692 768 091
kom. 602 763 929